Kalite Politikası

 

Firmamız, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun ürünler sunarak iş ortaklarının (çalışan-müşteri-tedarikçi) memnuniyetini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

 

Hedeflerimizi gerçekleştirmek için öncelikli görevimiz; ISO 9001:2000 Kalite, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği, ISO 14001 Çevre ve ISO 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim sistemlerinin eksiksiz uygulanmasıdır. Çalışanların memnuniyeti, eğitimi ve sürekli iyileştirmenin sağlanması bizim için büyük önem taşımaktadır. Üretimimizi gerçekleştirirken çevreye zarar vermemek ve bu konuda önleyici tedbirler almak temel prensibimizdir.

 

Şirketimiz, hammaddenin girişinden tüketicinin kullanımına kadar, üretim ve dağıtımın tüm aşamalarında Türk Gıda Kodeksine, Türk Standartlarına ve mevcut tüm gıda mevzuatı şartlarına uyan ürünler üretmektedir. Üretim tesislerimiz, çağımızın en modern hijyenik gereklerine ve gıda güvenliğine uygun olarak faaliyet göstermektedir.